Uvjeti rezervacije i otkazivanja

 Rezervacija
Smještaj u Pansionu ANA moguće je rezervirati izravno (putem obrasca na našoj internet stranici ili mailom) odnosno posredstvom naših partnera. Ukoliko pošaljete izravni upit, na Vaš mail poslati ćemo Vam neobvezujuću ponudu sa svim zatraženim uslugama, njihovom količinom i cijenom. Po prihvaćanju ponude dobivene od Pansiona, potrebno je izvršiti uplatu predujma prema podacima na ponudi.

 Popusti i posebne ponude
Ukoliko imate kod za popust, unesite ga u za to predviđeno mjesto na obrascu za upit. Na cijene smještaja navedene u našem cjeniku usluga odobravamo popust isključivo na direktne rezervacije. Direktne rezervacije su sve rezervacije realizirane putem naše internet stranice, telefonom ili osobno u Pansionu. Ova se pogodnost ne može primijeniti na rezervacije ostvarene posredstvom naših partnera budući da je temelj za ostvarenje popusta potvrda rezervacije koju ste po uplaćenom predujmu primili od Pansiona ANA.

 Način uplate predujma
Za potvrdu rezervacije, obavezna je uplata predujma (do 30% ukupnog iznosa rezervacije po smještajnoj jedinici). Predujam je moguće uplatiti putem bankovne doznake na račun Pansiona, koji je naznačen u ponudi koju ćete primiti mailom. Sve bankovne troškove snosi uplatitelj, te se kao konačan iznos uplaćenog predujma smatra svota prikazana na našem računu.

 Potvrda rezervacije
Kada Pansion primi Vašu uplatu, rezervacija se smatra važećom te se gostu šalje voucher i račun za uplaćeni predujam pismenim putem – e-mailom ili faxom, prema dogovoru. Pismena potvrda rezervacije mora sadržavati broj rezervacije, ime i prezime gosta, te podatke o smještaju.

 Uvjeti otkaza rezervacije i povrata predujma
U slučaju nemogućnosti dolaska (viša sila, bolest, smrti u obitelji i sl.), gost može otkazati rezervirani smještaj, ali mora to učiniti pismenim putem - e-mailom ili faxom. Datum kada je Pansion ANA zaprimio obavijest o otkazu rezervacije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:
• Za otkaz rezervacije do 45 dana prije početka ljetovanja klijentu će se vratiti uplaćeni predujam umanjen za iznos manipulativnih troškova. Uplaćeni novac se o trošku primatelja vraća gostu.
• Za otkaz rezervacije do 15 dana prije početka ljetovanja klijentu će se vratiti 50% iznosa uplaćenog predujma umanjen za iznos manipulativnih troškova. Uplaćeni novac se o trošku primatelja vraća gostu.
• Za otkaz rezervacije unutar 15 dana do početka ljetovanja naplaćuje se puni iznos predujma i nema povrata novca. Predujam se smatra važećim za rezervaciju smještaja u idućih godinu dana.
• Ukoliko se gost ne pojavi na odredištu ili otkaže aranžman po dolasku ili nakon njegova početka, Pansion ANA naplaćuje cjelokupni iznos ugovorenog aranžmana.
• U slučaju kraćeg boravka od rezerviranog obračunava se ukupna cijena smještaja bez obroka i bez boravišne pristojbe za cijelo rezervirano razdoblje.

 Check-in & check-out
Prilikom dolaska sobe su Vam na raspolaganju od 14.00 sati. Soba će Vam biti rezervirana do 20 sati na dan dolaska. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju telefonom ili e-mailom; u protivnom, ne garantiramo mogućnost pružanja ugovorenih usluga.
Prilikom odlaska molimo da sobu oslobodite do 10.00 sati kako bi se mogla pripremiti za goste koji dolaze nakon Vas.

 Pristojbe i dodatni troškovi
Boravišna pristojba po osobi dnevno, te jednokratni trošak prijave po osobi nisu uračunati u cijenu smještaja.
Djeca do 12 godina starosti ne plaćaju BP, a djeca od 12 do 18 godina starosti plaćaju 50% iznosa BP.


 Smještaj u Pansionu ANA
Raspored soba određuje recepcija Pansiona. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje opisanu u cjeniku. Smještaj u sobi nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, u protivnom Pansion ANA ne garantira mogućnost izvršenja usluge, osim ako nije drugačije naznačeno.

 Pansionski obroci
Za doručak nudimo integralni buffet s bogatim izborom namaza, žitarica, narezaka, mliječnih proizvoda i napitaka.

Za večeru nudimo izbor iz menija koji se sastoji od više od 20-ak predjela i 30-ak glavnih jela od mesa i ribe, bogati salatni buffet, te deserte. Pića se naplaćuju posebno.

Ručak je moguć isključivo u punom pansionu.


 Reklamacije
U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Pansion ANA takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Pansion ANA je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor. Pansion ANA će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i Pansion ANA će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Županijskog suda u Rijeci. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Obveze Pansiona ANA
Pansion ANA dužan je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Pansion ANA će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Pansion ANA nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

Obveze gosta
Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom davatelja usluga. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.
Gosti su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze.
Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta Pansion ANA pretrpio dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam gost. Pansion ANA nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Zaključne odredbe
Ovi opći Uvjeti rezervacije smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg gost sklapa s Pansionom ANA. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst ponude. Gost se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio.

Kućni red

Da bismo Vam osigurali ugodan boravak i otklonili moguće nesporazume molimo da se upoznate s kućnim redom. Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da ste s njime upoznati i suglasni, te da ćete ga se u potpunosti pridržavati. Nepridržavanje pravilnika kućnog reda može rezultirati otkazom rezervacije, te naplatom pune cijene boravka bez obzira na raniji prisilni odlazak.

1. Prilikom dolaska predajte osobne dokumente na recepciji zbog prijave organima vlasti. Dokumenti Vam moraju biti vraćeni unutar 24 sata.

2. Troškovi boravka se podmiruju najkasnije dan prije odlaska. Plaćanje se vrši prema cjeniku usluga za tekuću godinu koji se nalazi na recepciji.
Račun se plaća prema potvrđenoj rezervaciji od dana dolaska u 14.00 sati, do dana odlaska u 10.00 sati. U slučaju ranijeg odlaska gost je dužan platiti cjelokupan iznos sobe po osobi bez troškova obroka i boravišne pristojbe.

3. Na dan dolaska soba Vam je na raspolaganju od 14.00 sati. Na dan odlaska obavezni ste napustiti sobu do 10:00 sati kako bi ona bio očišćena i pripremljena za druge goste koji dolaze nakon Vas i imaju pravo ulaska od 14.00 sati. Zadržavanje u sobi nakon 10:00 sati bezuvjetno povlači plaćanje još jednog dana boravka po osobi bez mogućnosti daljnjeg boravka u smještajnoj jedinici.
U slučaju kašnjenja gosta prilikom dolaska soba se čuva do 20.00 sati, samo u slučaju kada je uplaćen predujam, i plaća se od dana rezervacije. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju hotela; u protivnom, ne garantiramo mogućnost pružanja ugovorenih usluga.

4. Uprava pansiona nije odgovorna za imovinu gosta, ali će učiniti sve u njegovoj mogućnosti da istu zaštiti i upozori gosta o mogućim opasnostima. Gosti u sobama raspolažu sefom s mogućnošću odabira vlastite šifre za dodatnu sigurnost.

5. Od 00:00 sati do 08:00 sati je vrijeme noćnog mira. Kada ulazite u hotel u noćnim satima, molimo da poštujete ostale goste hotela i ne narušavate im san.

6. Pansionski obrok uključuje doručak i večeru. Ručak je moguć uz prethodnu najavu, a zamjena dijela pansionskog obroka za ručak nije moguća. U navedenim slučajevima gostima preporučamo uslugu noćenja s doručkom i a la carte ručak i/ili večeru.

7. Dovođenje kućnih ljubimaca je dopušteno samo uz prethodnu najavu. Dovođenje ljubimca na odmor podrazumijeva da će vlasnik ponjeti svu potrebnu opremu. Ljubimcima je zabranjeno boraviti na krevetu i ostalom namještaju, ne smije ih se ostavljati u sobi bez nadzora, a izvan sobe moraju obavezno biti u pratnji vlasnika i na uzici. U slučaju nepoštivanja ove odredbe, odnosno, ako se primijeti da ljubimac buči, pravi nered i prlja ili uništava hotelski inventar, Uprava može gostu otkazati daljnji boravak, uz naplatu pune cijene rezerviranog smještaja te čišćenja odnosno popravka inventara.

8. Molimo Vas da čuvate iznajmljenu sobu, da isključite električna trošila i zatvorite slavine. Posebice nemojte bespotrebno ostavljati upaljen klima uređaj, dok niste u sobi, niti ga koristiti uz otvorene prozore i vrata.
Pušenje u sobi je strogo zabranjeno. Pušiti možete na balkonu, gdje imate pepeljaru na raspolaganju.
Gost koji namjerno ili nehotice počini kvar ili štetu na imovini morati će hotelu nadoknaditi puni iznos nastale štete.

9. U sobu je strogo zabranjeno dovođenje osoba koje nisu korisnici tog smještaja. Ukoliko budu pronađene osobe koje nisu registrirane ili nisu najavljene prilikom rezervacije, Uprava hotela ima puno pravo otkaza smještaja svim gostima smještajne jedinice.

10. Gostu koji se ne pridržava kućnog reda i remeti mir bezuvjetno će se otkazati smještaj. U slučaju otkaza smještaja od strane Uprave zbog povrede pravila kućnog reda gostu će biti naplaćen cjelokupni iznos rezerviranog razdoblja po osobi, bez obzira na kraći boravak.

Početkom korištenja smještaja podrazumijeva se da je gost upoznat s kućnim redom i da pristaje na obaveze i uvjete ovdje istaknute. Sve reklamacije uzimaju se u obzir samo ako su prijavljene za vrijeme boravka, dok naknadne reklamacije ne uvažavamo. Ukoliko gost ne prihvaća ove odredbe, dužan je napustiti smještaj.

Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor

Dragi gosti, u skladu sa člankom 6. st. 1. t. c) i e) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, odnosno Opće uredbe o zaštiti (GDPR), osobni podaci mogu se prikupljati u zakonitu svrhu obrade i to radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade kao i radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade u smislu obveza na omogućavanje pristupa podacima.
Važećim propisima Republike Hrvatske određeno je da je pružatelj usluge smještaja u ugostiteljskom objektu registriranom za pružanje usluga smještaja (odnosno turistička agencija koja je za to ovlaštena od strane pružatelja takve usluge), dužan prikupiti i u jedinstveni sustav prijave i odjave turista eVisitor unijeti sljedeće osobne podatke osobe koja koristi uslugu smještaja (gost/turist) :

1. Prezime i ime
2. Mjesto, država i datum rođenja
3. Državljanstvo
4. Vrsta i broj isprave o identitetu
5. Prebivalište (boravište) i adresa
6. Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
7. Spol
8. Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.

Predmetni podaci se prikupljaju od strane pružatelja usluga smještaja te se obrađuju od strane pružatelja usluga smještaja u ugostiteljskom objektu, turističkih zajednica i tijela javne vlasti Republike Hrvatske u sljedeće zakonite svrhe:
1. praćenja izvršenja obveze prijave i odjave turista od strane obveznika prijave i odjave (pružatelja usluga smještaja) na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15);
2. evidencije, obračuna i naplate boravišne pristojbe na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14 i 115/16);
3. vođenja knjige ili popisa gostiju od strane pružatelja usluga smještaja te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela vođenja na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15 i 121/16) i Zakona o turističkoj inspekciji (NN 19/14);
4. prijave stranaca Ministarstvu unutarnjih poslova te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela na temelju Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13 i 69/17) i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN76/09 i 92/14);
5. vođenja popisa turista od strane turističkih zajednica te statističke obrade i izvještavanja na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);
6. nadzora nad poslovanjem pružatelja usluge smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanje djelatnosti odnosno pružanja registriranih usluga te poštivanja poreznih i drugih propisa o javnim davanjima na temelju Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14 i 115/16), Općeg poreznog zakona (NN 115/16) te Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14).

Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici prikupljeni osobni podaci se pohranjuju na rok od 10 godina.
S obzirom da je člankom 5. stavkom 4. Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici propisano da se podaci u prijavu i odjavu turista upisuju se na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu, gost/turist je dužan pružatelju usluge smještaja dati na uvid takvu ispravu te pružiti sve druge informacije koje su potrebne za upis podataka, a nisu sadržane u takvoj ispravi.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Kolačići

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta.

Što su kolačići?

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Na koji se način koristimo kolačićima?

  • za spremanje jezičnih postavki
  • vrste kolačića: session, first-party
  • samo web-mjesto ima pristup i kontrolu informacija vezanih uz kolačiće te ih ne ustupa trećoj strani
  • kolačići se koriste isključivo u gore navedene svrhe

Kako se kontroliraju kolačići?

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Više informacija potražite na: aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.